Boevenwerk wil betekenis toevoegen aan complexe zorgsituaties, vaak op het snijvlak van zorg en veiligheid.  Onze klanten hebben vaak geen greep meer op hun emoties. Het denken is vertroebeld.Het nemen van weloverwogen beslissingen, om te komen tot passende acties lukt niet. Mensen reageren vanuit hun eerste reactie, zonder rekening te houden met de gevolgen voor zichzelf en de gevolgen van hun eigen omgeving. Wilt u:

  • inzicht in de situatie achter de voordeur, de problemen en kansen;

  • actie vanuit een heldere diagnose en uitvoerbare doelen;

  • een duurzame oplossing voor complexe vraagstukken;

  • een heldere outcome, met zichtbare effecten van de geleverde inspanning.

Boevenwerk laat klanten en het systeem waarvan ze deel uitmaken, leren, ervaren  en  groeien…